Foto som visar studenter på en föreläsning

Utbildning

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår undervisning.

Utbildning

Vid Uppsala universitet undervisar vi på följande program:

Vi har utvecklat och har ansvar för forskarutbildningskurserna:

Vi har även inom ramen för EIT Health ansvar för kurserna: