U-CARE – Utbildning för modern hälso- och sjukvård

Utbildning

U-CARE erbjuder utbildning på olika nivåer för olika professioner. Vårt kursutbud är anpassat efter kunskapsbehoven inom modern och tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård. 

Vi undervisar på följande program:

Vi har utvecklat och har ansvar för forskarutbildningskurserna:

Vi har även ansvar för kurserna:

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår undervisning.

Senast uppdaterad: 2023-04-03