U-CARE Vård

Psykolog som ger stöd via internet.

Psykosocial vård
erbjuds inom ramen för U-CAREs forskarstudier. Vårdgivare är Uppsala universitet, org nr 202100-2932. Den organisation inom U-CARE som ansvarar för vården kallas U-CARE Vård, och följer de lagar och förordningar som reglerar svensk hälso- och sjukvård: Patientsäkerhetslagen (2010:659), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patientdatalagen (2008:355).

Personer som tar emot vård inom något av våra forskningsprojekt har samma trygghet och rättigheter som patienter inom annan vårdverksamhet. Vår vård är utformad för att garantera en hög patientsäkerhet och en god kvalitet. Behandlingen är kostnadsfri och erbjudes till vissa grupper av personer som ingår i våra forskningsstudier. Man måste alltså tillhöra en av dessa grupper för att kunna söka hjälp inom U-CARE Vård.

Kontaktperson U-CARE Vård:
Ella Thiblin (verksamhetschef för U-CARE Vård)
Institutionen för kvinnors och barns hälsa     
Uppsala universitet

Årlig patientsäkerhetsberättelse

Varje år tar U-CARE Vård fram en patientsäkerhetsberättelse som sammanfattar vårt arbete inom patientsäkerhet. Dessa rapporter ger en översikt över identifierade risker, genomförda åtgärder och planerade strategier för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten på vården. 

Senast uppdaterad: 2024-02-28