U-CARE Vård

Psykosocial vård erbjuds inom ramen för de forskarstudier som vi bedriver inom U-CARE. Vårdgivare är Uppsala universitet, org nr 202100-2932. Den organisation inom U-CARE som ansvarar för vården kallas U-CARE Vård. U-CARE Vård följer de lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvård: Patientsäkerhetslagen (2010:659), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patientdatalagen (2008:355). Det innebär att personer som tar emot psykosocial vård inom något av våra forskningsprojekt har samma trygghet och rättigheter som patienter i annan vårdverksamhet. U-CARE Vård är organiserat för att tillgodose hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården i våra forskningsprojekt. All behandling som ges inom U-CAREs forskningsprojekt är kostnadsfri. U-CARE erbjuder vård till vissa grupper av personer som ingår i våra forskningsstudier. Det betyder att det inte går att söka vård inom U-CARE Vård, om man inte tillhör dessa grupper.

Kontaktperson U-CARE Vård:
Erik Olsson
Verksamhetschef U-CARE Vård
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Uppsala universitet
E-post