Kvinna som sätter upp post-it-lappar under en workshop.

U-CARE-plattformen

Till Plattformen www.u-care.se

Vill du bedriva forskning via internet?
Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-plattformen (Plattformen). Plattformen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Plattformen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. T.ex. kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Plattformen.

Flexibel plattform
Plattformen är mycket flexibel vilket innebär att den inte enbart kan användas i olika typer av studier utan också nås via dator, läsplatta och telefon. Dessutom kan interventioners innehåll samt Plattformens olika funktioner presenteras på olika språk. Plattformen innehåller ett stort antal funktioner, t.ex. möjlighet att lämna informerat samtycke via internet, randomisering och stratifiering, påminnelser vid specificerade tidpunkter, samtal med behandlare via videosamtal, chatt, forum, ’frågor & svar’, dagbok, kalender, interna meddelanden, bibliotek m.m. Se nedan för kontaktuppgifter till projektkoordinator Miro Anter som kan ge dig mer information om Plattformens funktioner.

Hög datasäkerhet
Plattformen har en hög säkerhet och inloggning sker med dubbel autentisering antingen med BankID eller via SMS. All data sparas bakom brandvägg på servrar vid Uppsala universitet. All lagring och åtkomst av data sker enligt svensk lagstiftning.

Vill du veta mer?
Här kan du läsa mer om hur du associerar dig till U-CARE. Du kan även kontakta projektkoordinator Miro Anter om du är intresserad av att veta mer om hur U-CARE kan möjliggöra din forskning via internet. 

U-CARE-plattformen – En plattform för forskning inom e-hälsa

Varför U-CARE-plattformen?

Foto på en persons händer när personen jobbar med en laptop och en smartphone.

  • Internetbaserad infrastruktur som möjliggör egenvård, vård och psykologisk behandling.
  • Kan användas för kliniska studier, experimentell forskning och observationsstudier.
  • Hög säkerhet och dubbelt inloggningsförfarande.
Senast uppdaterad: 2024-02-28