Samverkan

Foto på människor som samverkar.

Inom U-CARE är vi måna om att samverka med andra samhällsaktörer så som kliniska verksamheter, andra forskargrupper och människor som har egna erfarenheter av de sjukdomar vi studerar. Vi vill att U-CAREs forskning ska komma så många som möjligt till godo.

Om du arbetar i klinisk verksamhet eller med tjänster som anknyter till vårt forskningsområde så har du kanske idéer om tillämpningar av de forskningsresultat som har presenterats av U-CARE. Vi diskuterar gärna möjligheter att implementera vår forskning.

U-CARE-plattformen som används för att leverera behandlingar och samla in data används redan idag av flera forskargrupper vid flera olika universitet. Om du ser en möjlighet att använda U-CARE-plattformen för annan forskning så är du som forskare välkommen att ansöka om associering till U-CARE.

Om du själv har erfarenheter av de sjukdomstillstånd som U-CARE forskar kring, hör gärna av dig och och dela med dig av dina erfarenheter. Kanske kan du delta i en utprovning av en behandling eller ingå i en diskussionspanel.

Kontakta gärna projektkoordinator Miro Anter vid intresse av samarbete och idéer kring detta!

Senast uppdaterad: 2023-09-14