Studie publicerad: Mammors erfarenheter av kamratstöd inom nätverk för föräldrar till barn med medfödda hjärtfel

2022-02-15

En studie som nyligen publicerats i Journal of Family Nursing har undersökt mammors erfarenheter av kamratstöd inom nätverk för föräldrar till barn födda med hjärtfel.

Foto på mamma och barn i solnedgång

Tio mammor intervjuades
I studien intervjuades tio mammor till barn födda med hjärtfel, om deras erfarenheter av att delta i kamratstöd mellan föräldrar med liknande erfarenheter i Sverige. Analysen av intervjuerna genomfördes genom så kallad systematisk textkondensering, en kvalitativ metod för textanalys.

Stöd inom anhörignätverk viktigt för mammorna
En av huvudkategorierna som identifierades i analysen var att mödrarna etablerade och navigerade mellan olika kanaler för kamratstödet beroende på vilken typ av information och stöd de behövde.

Foto på Elisabet Mattsson
Elisabet Mattsson, professor vid Ersta Sköndal
Bräcke högskola och associerad forskare 
till U-CARE. 

Elisabet Mattsson är projektledare för studien:

– Vi fann att stödet sågs som väldigt viktigt för mammorna, speciellt för de med en ny diagnos. Men vi identifierade även ett behov av hjälp att hitta nätverk vid tiden då de informerades om diagnosen.

En annan huvudkategori handlade om ömsesidig kommunikation av emotionellt stöd mellan mammorna. Studiedeltagarna uttryckte att en huvudorsak till att de ville kommunicera med andra föräldrar var att få insikter i hur livet är för familjer i liknande situationer. Tommy Carlsson, som är en av forskarna bakom studien, förklarar:

– Mammorna lärde sig viktiga aspekter av föräldraskap genom att kommunicera med varandra. Våra resultat visar att stödet gjorde det möjligt för dem att prata med andra som kunde förstå deras unika situation. Kommunikationen innebar inte bara ett mycket uppskattat känslomässigt stöd, utan även en möjlighet att dra lärdom av andras erfarenheter genom att ta del av information som annars kan vara svår att hitta eller förutsäga.

En slutsats var att kamratstödet bidrog till att begränsa konsekvenserna av stressiga utmaningar, genom att dela egna kunskaper och ge råd baserat på erfarenheter.

Här kan du läsa hela artikeln ‘Peer support experienced by mothers of children with congenital heart defects in Sweden’. Den är skriven av Tommy Carlsson och Elisabet Mattsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25