Maria Hägglund intervjuad i Upsala Nya Tidning

2022-02-07

I dagens UNT intervjuas Maria Hägglund om sin nu pågående enkätstudie om patienters användning av sina digitala patientjournaler.

Skärmklipp av artikel i UNT
Docent Maria Hägglund intervjuad i UNT.

Enkätstudie om användning av patientjournaler
Studien undersöker hur patienter i Sverige, Norge, Estland och Finland använder sina digitala patientjournaler. Alla som vill delta i studien i Sverige kan göra det genom att: logga in på www.1177.se, klicka på ’Journalen’ och klicka på enkätstudien. Det tar bara 15 minuter att besvara enkäten.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24