Litteraturöversikt publicerad: Olika syn på patienters tillgång till sina journalanteckningar inom psykiatrin

2022-02-04

En kartläggande litteraturöversikt som nyligen publicerats i Journal of Medical Internet Research Mental Health har undersökt vad som har framkommit i studier om patienters tillgång till sin journal och journalanteckningar digitalt inom psykiatrin.

Bild på ett stetoskop och en person som skriver på en laptop

31 studier inkluderades i litteraturöversikten. Majoriteten av studierna hade utförts i USA och innefattade enkäter eller kvalitativa metoder.

Studieresultatet visar att patienter i huvudsak upplevde tillgången till sina journaler digitalt som positivt men att vårdpersonal ansåg att det är mer av en börda. Resultatet ger även stöd för att patienters tillgång till sin journal bidrar till att vårdande partners får bättre förståelse för sin familjemedlems psykiska besvär. Beslutsfattare och experter nämnde etikproblem som en utmaning och efterfrågade riktlinjer och guider, exempelvis i hur man kan förbereda personal och patienter i att skriva och läsa journalanteckningar.

Här kan du läsa hela artikeln "Sharing Clinical Notes and Electronic Health Records With People". Artikeln är skriven av Julian Schwarz, Annika Bärkås, Charlotte Blease, Lorna Collins, Maria Hägglund, Sarah Markham och Stefan Hochwarter.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25