Studie publicerad: Upplevelser av att vara syskon till barn som diagnostiserats med cancer

2022-01-31

En studie som nyligen publicerats i Journal of Family Studies har undersökt hur syskon till barn som diagnostiserats med cancer beskriver sina upplevelser i interaktion med andra unga med liknande erfarenheter.

Bild på två barn som håller i hand

Studien var baserad på fokusgruppsintervjuer med 30 svensktalande syskon i åldern 14–23 år som var syskon till barn som diagnostiserats med cancer.

Resultatet i studien visar att syskonen upplevde ett moraliskt dilemma i form av att de hade svårt att hantera allvaret i situationen samtidigt som de upplevde en känsla av ensamhet och att deras behov inte tillgodosågs. Resultaten visar även hur ett syskons cancer kan störa både relationerna inom en familj och relationer till skola och vänner.

Här kan du läsa hela artikeln "Siblings of children diagnosed with cancer: being faced with a moral dilemma". Artikeln är skriven av Emma Hovén, Annika Lindahl Norberg, Teolinda Toft och Ulla Forinder.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24