Välkommen Mudassir Mustafa!

2022-01-28

Välkommen till U-CARE Mudassir Mustafa, som nyligen har blivit rekryterad som forskare i e-hälsa och kommer att ansvara för utvecklingen av en ny version av U-CARE-portalen.

Foto på Mudassir Mustafa
För tio år sedan, i januari 2012, anställdes Fil. Dr Mudassir Mustafa som doktorand inom U-CARE. – Mitt doktorandprojekt handlade om att konvertera Portalen till mobila enheter och att utveckla funktioner för dataexport.

En ny version av U-CARE-portalen
U-CARE-portalen (Portalen) är en internetbaserad plattform som används för att leverera och utvärdera behandlingar och för att utföra olika forskningsprocedurer. Den nuvarande Portalen utvecklades för ungefär 10 år sedan, och under åren har nya funktioner lagts till.

– Portalen har många fördelar, berättar Mudassir. Det är en säker plattform med många olika funktioner, så som informerat samtycke online via Bank ID, verktyg för randomisering av studiedeltagare och SMS-påminnelser. Men den nuvarande Portalen är inte byggd för att vara så flexibel som vi skulle föredra.

Ett av fokusområdena i Mudassir Mustafas forskning är att undersöka vilka de viktigaste principerna är för hållbara system. Han är övertygad om att hänsyn behöver tas till den teknologiska utvecklingen generellt, i utvecklingen av hållbara system.

– Både hårdvara och programmeringsfunktioner utvecklas ständigt; folk börjar använda nya tekniska produkter så som smartklockor och kraftfullare smartphones. Allt det behöver vägas in i utvecklingen av ett nytt system.

Arbetat vid Centrum för digital humaniora
Innan Mudassir rekryterades till U-CARE arbetade han som forskningsingenjör vid Centrum för digital humaniora. Där ansvarade han för att tillhandahålla datorresurser som användes i forskningsinfrastrukturen inom HumSam-fakulteten.

– Jag utvecklade och underhöll verktyg som användes i till exempel ett medborgar-forskningsprojekt, som handlade om att transkribera och översätta litteratur till olika språk.

Hans tjänst krävde både programmeringskunskaper och förmågan att förklara olika funktioner för forskare i humaniora.

– Jag modifierade olika verktyg för att göra dem lättare att använda för forskare i humaniora, berättar Mudassir. Jag arrangerade även workshops och utbildade kollegor i verktygen som de skulle använda.

Foto på en eld utomhus
Under sin fritid gillar Mudassir att grilla utomhus
med sin familj. Vinter och kalla temperaturer är
inget som stoppar dem. 

Gillar att vara i naturen
När Mudassir inte arbetar gillar han att vara i naturen.

– Min fru, våra fyra barn och jag gillar att grilla ute i naturen. Även under vintertid, säger Mudassir med ett leende. Vi gillar också att simma. Senare idag ska jag gå på babysim med min 1,5-åriga dotter.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24