Doktorand Chelsea Coumoundouros deltog i möte i Nederländerna

2021-12-15

Doktorand Chelsea Coumoundouros deltar sedan 2019 i det EU-finansierade forskningsnätverket ENTWINE. Nätverket syftar till att dels öka förståelsen för informell vård, dels designa och implementera teknologiska interventioner för att stödja informella vårdgivare. Medlemmarna i nätverket träffades nyligen i Groningen, Nederländerna.

Forskningsnätverket ENTWINE
ENTWINE-nätverket är ett samarbete mellan forskare och doktoraLogo of ENTWINEnder från fem olika länder: Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Italien och Israel. ENTWINE fokuserar på tre områden kopplade till informell vård: vilja och utmaningar med att ge informell vård, design av teknologiska lösningar samt implementering av teknologiska lösningar.

Chelsea Coumoundouros berättar:

Foto på Chelsea Coumoundouros
Doktorand Chelsea Coumoundouros.

– Mitt doktorandprojekt handlar om att utforska implementering av e-hälsoprogram som erbjuder psykologiskt stöd till informella vårdgivare. I en av mina studier kommer jag intervjua yrkesverksamma som jobbar med informella vårdgivare och personen de tar hand om. Jag kommer att fråga vilka hinder och möjligheter de förutser vid implementering av psykologiska program som stöd för informella vårdgivare till personer med kronisk sjukdom.

Internationellt utbyte
Varje år träffas deltagarna i ENTWINE i något av de fem länder som ingår i nätverket. De samlades nyligen under fyra dagar i Groningen, Nederländerna.

– Vi hade seminarier, workshops och föreläsningar. Och så delade vi med oss av vad vi gjort sedan sist vi sågs, berättar Chelsea. Det var fantastiskt att träffa alla igen och umgås efter att bara ha setts virtuellt under de senaste eventen.

Foto på ENTWINE-nätverket i Groningen, Nederländerna
Chelsea Coumoundouros (i mitten), tillsammans med de andra deltagarna i forskningsnätverket ENTWINE under deras besök i Groningen, Nederländerna.

Under träffen i Groningen fick doktoranderna möjlighet att utveckla sina färdigheter inom olika områden, däribland forskningskommunikation.

– I en workshop hade vi en övning där vi berättade för varandra om vår forskning i form av en berättelse. Jag förstod då att lyssna till en berättelse istället för enbart fakta är mer intressant och något jag kommer att ta med mig.

Nästa år träffas nätverket i Milan för att uppdatera varandra om sina respektive forskningsprojekt.

Praktik inom e-hälsoföretag
Som en del av sin doktorandutbildning praktiserar Chelsea inom e-hälsoföretaget Chorus. Där har hon intervjuat personer som använder någon av e-hälsolösningarna som Chorus har utvecklat, för att förstå hur teknologin har använts.

I vår väntar praktik vid University of Exeter, Storbritannien.

– Det ska bli intressant att forska vid ett annat universitet, att se hur de jobbar och att träffa nya människor. Jag ser även fram emot att bedriva kvalitativ forskning, vilket har varit en utmaning här i Sverige eftersom jag inte kan språket.

Läs mer om Chelseas praktik hos Chorus.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24