Anslag till forskning om psykosocialt stöd till HBTQ+-migranter

2021-12-01

Associerad forskare Tommy Carlsson har beviljats ett treårigt anslag på 4,9 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Han kommer att leda ett forskningsprojekt om behov av psykosocialt stöd hos HBTQ+-migranter som tvingats fly till Sverige.

Foto på två män som sitter vid ett träd och håller om varandra.

Tommy Carlsson förklarar syftet med forskningsprojektet:

– Syftet med det här projektet är att öka kunskapen om behoven av psykosocialt stöd hos migranter som identifierar sig som HBTQ+, och hur dessa behov kan tillgodoses inom vårdutbildning, klinisk vård och forskning.

Foto på Tommy Carlsson
Tommy Carlsson, docent vid Röda Korsets
högskola och associerad forskare till U-CARE.

HBTQ+-migranter och vårdpersonal involveras
Projektet kommer att samla in data genom bland annat intervjuer med sjuksköterskestudenter, vårdlärare, vårdpersonal och HBTQ+-migranter. En rådgivande grupp, bestående av immigranter som identifierar sig som HBTQ+ och vårdpersonal med erfarenhet av att ge psykosocialt stöd till dessa personer, kommer att delta i analysen av intervjuerna.

– Vi vill få fram relevanta resultat genom att involvera representanter för de grupper som ingår i studien, förklarar Tommy Carlsson.

Forskningsprojektet kommer att påbörjas i december 2021 och pågå fram till slutet av 2024.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24