Anslag beviljat från Vetenskapsrådet!

2021-11-01

Vetenskapsrådet har nyligen beviljat ett treårigt anslag på totalt 3,6 miljoner kronor till U-CARE för att vidareutveckla och utvärdera självhjälpsprogrammet EJDeR, som riktar sig till föräldrar vars barn har behandlats mot cancer.

Foto på Louise von Essen
Professor Louise von Essen.

Louise von Essen är ansvarig forskare för projektet:

– Stödet som idag erbjuds till föräldrar till barn som har behandlats mot cancer är otillräckligt, enligt många föräldrar. Därför känns det fantastiskt att vi nu får möjlighet att arbeta vidare med EJDeR!Logga för EJDER

EJDeR är ett internet-administrerat självhjälpsprogram med behandlarstöd, baserat på lågintensiv kognitiv beteendeterapi. Det är framtaget i samarbete med föräldrar vars barn har behandlats mot cancer.

– Nu kommer vi att vidareutveckla EJDER-programmet tillsammans med en grupp föräldrar, berättar Louise von Essen. Därefter är planen att genomföra en pilotstudie i vilken en del deltagare bjuds in för att arbeta med den nya versionen av programmet, medan en kontrollgrupp endast får ta del av det stöd som erbjuds inom den ordinarie hälso- och sjukvården.

Om pilotstudien visar att EJDeR är effektivt och attLogga för CHANGE studieprocedurerna fungerar som planerat, kommer den randomiserade kontrollerade studien CHANGE att genomföras. I den studien kommer EJDeR att utvärderas djupgående gentemot stödet inom den ordinarie hälso- och sjukvården.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25