U-CARE deltog i Uppsala Health Summit

2021-11-01

Hur kan tillgången till evidensbaserade psykologiska interventioner förbättras? Det var temat för en workshop organiserad av U-CARE vid Uppsala Health Summit, som i år fokuserade på psykologiskt välmående.

logga för Uppsala Health Summit

Doktor Joanne Woodford och professor Paul Farrand berättade om erfarenheter från England, där införandet av ett psykologiskt program baserat på lågintensiv kognitiv beteendeterapi (LIKBT) ökade tillgången till psykologisk behandling. Programmet innefattar bland annat stegvis vård och införandet av en ny kategori psykologiska behandlare.

Stegvis behandlingsmodell
I den stegvisa behandlingsmodellen ges olika typer a psykologiskt stöd i olika steg, beroende på faktorer såsom vad för sorts psykologiska besvär en person har och hur allvarliga dessa besvär är. Ju mer allvarliga besvären är, desto högre nivå av stöd ges. Tanken med stegvis behandling är att människor får evidensbaserat psykologiskt stöd som passar deras behov:

– Tanken är att ingen ska ges mer stöd än vad som behövs, men också att alla ska ges tillräckligt stöd för att hjälpa dem att bli bättre – utifrån deras behov, förklarar Joanne Woodford. Det betyder att vi ger den mest lämpade nivå av vård och hjälper oss använda resurser mer effektivt.

Foto på Joanne Woodford
Doktor Joanne Woodford.

Ny kategori psykologiska behandlare
Ett annat tema som diskuterades under workshopen var utvecklingen av en ny kategori psykologiska behandlare. Idag är det stor skillnad mellan olika länder när det kommer till antalet olika typer av psykologiska professioner.

– Vi diskuterade vilka psykologiska professioner som finns i våra länder, och vilka sorts svårigheter vi möter vid introduktionen av nya arbetskategorier, berättar Joanne Woodford. I England, till exempel, finns det en arbetskategori som kallas behandlare för psykologiskt välmående. De är specifikt utbildade inom låg-intensiv KBT för att stödja personer med vanliga psykologiska besvär såsom depression och ångest. Men denna typ av psykologisk profession finns inte i de andra länder som var representerade vid workshopen.

Deltagare från hela världen
Workshopen togs emot väl av deltagarna som tog del av den från hela världen.

– Vi hade deltagare från USA, Indonesien, Zambia, Storbritannien, Saudiarabien, och Sverige förstås, säger Joanne Woodford med ett leende. Jag har fått några email efter workshopen från personer som uppskattade den, trots att vi hade en del tekniska problem i början.

Hon är nöjd att Uppsala Health Summit i år fokuserade på psykologiskt välmående.

– Det understryker vikten av psykologiskt välmående och att vi behöver göra bättre ifrån oss för att minska skillnader i behandling både inom våra länder och mellan länder över hela världen, avslutar Joanne Woodford.

Utöver doktor Joanne Woodford och professor Paul Farrand deltog även professor Catherine Gallop som inspirationstalare under ämnet barn och ungdomars psykiska hälsa.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24