Studie publicerad: Fördelar och risker med att ge patienter inom psykiatrin tillgång till sina journalanteckningar

2021-10-22

En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE har undersökt vilka potentiella fördelar respektive risker det finns med att ge patienter inom psykiatrin tillgång till journalanteckningar. En expertpanel identifierade totalt 42 potentiella fördelar och 48 risker.

Foto på en persons händer som skriver på en laptop

Experter besvarade frågeformulär i tre omgångar
Expertpanelen bestod av vårdpersonal, IT-ansvariga inom hälso- och sjukvården, patientföreträdare, samt informatiker med stor kunskap om patienters tillgång till journalanteckningar inom psykiatrin.

Studien genomfördes i form av en så kallad ’Delphi-studie’ i vilken experterna besvarade frågeformulär online i tre omgångar. Mellan frågeomgångarna fick experterna ta del av de sammanställda svaren från tidigare frågeomgång.

Förbättrad förståelse för diagnos
Det rådde koncensus om att erbjuda online tillgång till journalanteckningar inom psykiatrin kan förbättra patienters förståelse för deras diagnos, vårdplan och logiken bakom behandlingar, samt stärka patienters känsla av medbestämmande. Samtidigt identifierade experterna att det kan finnas en risk att hälso- och sjukvårdspersonal blir mindre detaljerade och/eller korrekta i sin dokumentation om patienter får tillgång till sina journalanteckningar.

Fotot på Maria Hägglund
Docent Maria Hägglund.

Docent Maria Hägglund är en av författarna till studien:

– En annan risk som identifierades av experterna är att nekande av patienters tillgång till sina journalanteckningar inom psykiatrin riskerar att leda till ökade känslor av stigma.

Här kan du läsa hela artikeln “The benefits and harms of open notes in mental health: A Delphi survey of international experts”. Artikeln är skriven av Charlotte Blease, Anna Kharko, Maria Hägglund, Stephen O’Neill, Deborah Wachenheim, Liz Salmi, Kendall Harcourt, Cosima Locher, Catherine M. DesRoches och John Torous.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24