Studie publicerad: Utmaningar under utvecklingen av en internetadministrerad intervention för föräldrar till barn som behandlats mot cancer

2021-10-12

Vilka är de största utmaningarna när komplexa digitala hälsointerventioner ska utvecklas? Och vad är viktigt att tänka på under planeringen av ’feasibility’-studier av internetadministrerade interventioner och forskning som använder digitala funktioner för att underlätta genomförandet av studieprocedurer (t.ex. rekrytering, medgivande, bibehållande och datainsamling)? Detta har en grupp forskare inom U-CARE undersökt i en nyligen publicerad artikel.

Foto på spelpjäser i olika färger

Forskarna genomförde en dokumentanalys med hjälp av tematisk analys av protokoll förda vid samtliga studiemöten med ’feasibility’-studien ENGAGE:s forskningsteam. Dessutom genomfördes diskussionsgrupper med medlemmar i forskningsteamet för att få en större inblick i de viktigaste utmaningarna.

Sex huvudteman identifierades i analysen: beslutsfattande och kommunikation, expertis, externa begränsningar, flexibilitet, planering och schemaläggning, samt tekniska begränsningar.

Foto på Louise von Essen
Professor Louise von Essen.

Louise von Essen är en av författarna till artikeln och ansvarig forskare för ENGAGE-studien:

– Den här studien understryker att det är tidskrävande och utmanande att genomföra ’feasibility’-studier av komplexa digitala hälsointerventioner. ENGAGE blev betydligt mer komplex än vad någon av oss i forskningsteamet hade väntat oss. Studiens komplexitet gjorde den väldigt krävande, och i början visste vi inte i vilken ände vi skulle börja.

Louise von Essen tycker att det är viktigt att forskningsfinansiärer tar hänsyn till ’feasibility’-studiers komplexitet.

– Framtida studier behöver få anslag som motsvarar den arbetsinsats och expertis som krävs för att genomföra den här typen av studier, säger Louise von Essen.

Här kan du läsa hela artikeln ‘Conducting digital healthcare research: A document analysis of challenges experienced during intervention development and feasibility study set-up of an internet-administered intervention for parents of children treated for cancer’. Artikeln är publicerad i den vetenskapliga tidskriften JMIR Formative ResearchLogga för ENGAGE. Den är skriven av Joanne Woodford, Mathilda Karlsson, Josefin Hagström, Ylva Hägg Sylvén, Kajsa Norbäck, Helena Grönqvist och Louise von Essen (ansvarig forskare).

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24