Louise von Essen deltog i seminarium om jämställdhet i forskningsvärlden

2021-09-17

U-CAREs programsamordnare Louise von Essen deltog igår torsdag i ett seminarium om jämställdhet i forskningsvärlden, arrangerat av Vetenskapsrådet. Seminariet handlade om den nya rapporten ’Hur jämställt är det i högskolan?’.

Skärmbild av Portalen på Youtube
Louise von Essen, professor i vårdvetenskap, och Carlotta Canalias Gomez, professor i tillämpad fysik, diskuterade rapporten utifrån sina erfarenheter.

Hinder på vägen mot jämställdhet mellan könen
Rapporten visar att kvinnor och män i ungefär lika hög utsträckning väljer att lämna högskolan, och att andelen kvinnor som når professorsnivå ökar inom alla forskningsfält. Om utvecklingen fortsätter som idag kan lika många kvinnor som män vara professorer om 25 år.

Samtidigt tar det idag längre tid för kvinnor jämfört med män att uppnå professorsnivå. Detta beror enligt rapporten på två huvudorsaker. Den ena är att kvinnor i större utsträckning är aktiva i forskningsfält med högre andel undervisning, vilket försvårar möjligheten att uppnå vetenskapliga meriter. Den andra är att kvinnor inom alla forskningsfält i högre grad beskriver erfarenheter av att inte bli inbjudna, sedda, hörda eller refererade till. Dessutom pekar rapporten på att färre kvinnor än män har tillgång till en mentor.

Rättvis bedömning av meriter
Louise von Essen lyfte under seminariet behovet av att kunna mäta vetenskapliga meriter utifrån andra aspekter än enbart publikationer för att nå jämställdhet mellan könen. Hon efterfrågade även ökad transparens i bedömningen av meriter.

En annan aspekt som Louise von Essen lyfte under seminariet var riskerna med att manliga nätverk ersätts av kvinnliga nätverk.

– I grunden handlar det om att ett bra arbete av hög kvalitet ska löna sig. Det ska inte löna sig att ingå i nätverk, och relationer ska inte ha så stor betydelse för framgång inom akademien som det har idag, sade Louise von Essen.

Ett sätt att motverka betydelsen av nätverk och relationer skulle kunna vara att tillsätta chefspositioner utifrån. Louise von Essen:Logotype of the Swedish Research Council

– Jag tror att universiteten skulle kunna tänka på att ta in chefer utifrån, kanske från andra forskningsområden. Det skulle kunna öka möjligheten för både kvinnor och män att nå framgång på ett rättvist sätt.

Här kan du se det inspelade seminariet.

Och här kan du läsa rapporten ”Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning”. Rapporten är skriven av Stina Gerdes Barriere, Lisbeth Söderqvist och Johan Fröberg.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24