Philip Leissner antagen som doktorand!

2021-09-16

Grattis Philip Leissner som nyligen har blivit antagen som doktorand! Han kommer att undersöka relationen mellan hjärtinfarkt och psykisk hälsa, med fokus på hjärtrelaterad ångest.

Foto på Philip Leissner
– Jag ser fram emot att få lära mig mer och
vara med och bedriva forskningen, 
säger doktorand Philip Leissner.

Hur hänger hjärtinfarkt och psykisk hälsa ihop?
Philip Leissners doktorandprojekt består av fyra delstudier. I den första studien kommer han att, utifrån registerdata och data från den tidigare U-CARE Heart-studien, undersöka huruvida inrapporterad ångest är en riskfaktor för återkommande hjärtinfarkt. Den andra studien kommer att undersöka om nivån av upplevt trauma i samband med hjärtinfarkt är kopplad till ökad risk för återkommande hjärtinfarkt. Den tredje studien kommer att undersöka hur Betablockerare påverkar hjärtpatienters ångestnivå.

Internet-administrerad kognitiv beteendeterapi (iKBT)
Den fjärde delstudien kommer att utvärdera ett iKBT-program för patienter som har haft en MINOCA (hjärtinfarkt med normala kranskärl) eller s.k. Takotsubo (liknande symptom som vid en hjärtinfarkt), och som dessutom rapporterar höga nivåer av stress och ångest.

– Det som är intressant med den här patientgruppen är att de inte har förträngningar eller blockeringar i kranskärlen som hos andra hjärtpatienter. Infarkten tycks istället orsakas av psykisk och fysisk stress, berättar Philip Leissner.

Ser fram emot att forska
Philip Leissner har tidigare varit verksam som psykolog vid en vårdcentral i Västra Götaland. Nu ser han fram emot att börja forska:

– Jag har hela tiden haft som mål att börja forska. Oavsett om vi upptäcker något nytt eller bekräftar tidigare resultat skulle det kännas stimulerande.

Philip Leissner kommer att handledas av Erik Olsson, psykolog och docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa (huvudhandledare) och Claes Held, adjungerad professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper. En tredje handledare håller på att rekryteras.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25