Mikael Andersén antagen som doktorand!

2021-09-14

Ett stort grattis till Mikael Andersén som har blivit antagen som doktorand! Han kommer att, tillsammans med en doktorandkollega vid Mälardalens högskola, utveckla ett digitalt stödverktyg som syftar till att upptäcka ohälsa bland tonåringar. Det digitala stödverktyget kommer att testas på ungdomar som besöker ungdomsmottagningar.

Foto på Mikael Andersén
Mikael Andersén, doktorand och legitimerad psykolog. 
Han har tidigare jobbat på en Ungdomsmottagning
och är verksam inom Barn- och ungdomshälsan, 
Region Uppsala.

Digitalt verktyg ska upptäcka ohälsa bland tonåringar
Det digitala stödverktyget är tänkt att nå tonåringar som har bokat besök vid en ungdomsmottagning. Inför ett besök får tonåringen en länk till stödverktyget skickad till sig via e-post. Stödverktyget består av flera hälsoformulär med frågor som rör psykisk, fysisk och sexuell hälsa samt deras sociala liv. När formulären är ifyllda skickas information om deras mående till den vårdpersonal som ungdomen ska träffa, och presenteras som olika flaggningar: Grön flagg står för ingen upptäckt ohälsa, gul flagg står för milda symptom och röd flagg står för måttliga till allvarliga symptom. Om stödverktyget indikerar någon form av ohälsa har vårdpersonalen möjlighet att fråga ungdomen om hur den mår, och kan vid behov skriva en remiss till annan vårdinstans.

– Tanken är att detta ska vara ett smidigt sätt att fånga upp tonåringar som lider av oupptäckt ohälsa så att de får det stöd de behöver, förklarar Mikael Andersén.

Mikael Andersén och hans kollegor har redan hunnit genomföra ett pilotprojekt i Borlänge i vilket stödverktyget testades. Nästa steg är att genomföra en så kallad randomiserad kontrollerad studie i flera regioner.

– Inför den studien håller vi på att vidareutveckla stödverktyget tillsammans med både vårdpersonal och ungdomar.

Brinner för förebyggande åtgärder
Mikael Andersén tycker att det ska bli spännande att få lära sig mer om förebyggande åtgärder för förbättrad framför allt psykisk hälsa hos ungdomar, ur ett vetenskapligt perspektiv. Hans långsiktiga mål är ambitiöst:

– Mitt främsta mål är egentligen att jag som psykolog ska vara onödig.

Mikael Andersén kommer att handledas av: Lena Ring, Adjungerad professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa (huvudhandledare); Annika Bring, forskningskoordinator Region Uppsala; Erik Olsson, psykolog och docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; samt Camilla Nystrand, disputerad hälsoekonom vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24