Studie publicerad: Patienters tillgång till sina psykiatriska journalanteckningar

2021-09-07

En studie som nyligen publicerats i Environmental Research and Public Health har undersökt nationella och regionala riktlinjer i Sverige avseende patienters tillgång till sina psykiatriska journalanteckningar.

Foto på en persons händer vid en laptop

Studien fann att 17 av Sveriges 21 regioner delar psykiatriska journalanteckningar med patienter online. Privata vårdgivare rapporterade att de mestadels följer regionernas riktlinjer.

Doktorand Annika Bärkås är en av författarna till studien:

Foto på Annika Bärkås
Doktorand Annika Bärkås.

– Våra resultat visar att det fortfarande finns regionala skillnader avseende delning av psykiatriska journalanteckningar. Samtidigt tycks de regionala skillnaderna ha minskat under de senaste åren och fler regioner rör sig mot ökad transparens för psykiatripatienter.

Här kan du läsa hela artikeln “Patients’ access to their psychiatric notes: Current policies and practices in Sweden”. Artikeln är skriven av Annika Bärkås, Isabella Scandurra, Hanife Rexhepi, Charlotte Blease, Åsa Cajander och Maria Hägglund (ansvarig forskare).

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25