Studie publicerad: Användarutvärdering av e-hälsotjänsten Journalen

2021-09-02

En nyligen publicerad studie i JMIR Human Factors har utvärderat e-hälsotjänsten Journalen, som ger patienter tillgång till sin journal via 1177.se, utifrån ett användbarhetsperspektiv.

En skärmdump av 1177 Journalen

2 587 unika användare av Journalen fyllde i en enkät om dess användbarhet. Enkäten innehöll frågor som tillhörde ’System Usability Scale’ (SUS), ett formulär som kan användas för att utvärdera webbplatsers användbarhet. Den totala medelpoängen för SUS-frågorna var ca 80, vilket indikerar god användbarhet (skalan sträcker sig från 0 till 100).

Foto på Maria Hägglund
Docent Maria Hägglund.

Maria Hägglund är en av författarna till studien:

– Studien visar att användbarheten för Journalen är god. Samtidigt säger den inte så mycket om vilka användbarhetsproblem som användarna faktiskt brottas med. Så vi bad studiedeltagarna att även kommentera användbarheten med egna ord, och vi håller just nu på att analysera deras svar i en kommande studie.

Här kan du läsa hela artikeln “User Evaluation of the Swedish patient accessible electronic health record: System usability scale”. Den är skriven av Maria Hägglund och Isabella Scandurra.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25