Studie publicerad: Interventioner för vårdgivare med depression

2021-08-23

En systematisk litteraturöversikt av studier om icke-farmakologiska interventioner för vårdgivare med depression och vårdgivare som tar hand om vårdtagare med depression har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of General Internal Medicine. Studien fann att icke-farmakologiska interventioner är kopplade till minskad depression och oro hos vårdgivare.

Foto på ryggen av två personer, den ena har sin hand över den andres axel

Doktorand Chelsea Coumoundouros är en av författarna till studien:

– Ett intressant resultat var att färdigheter att vidta åtgärder, problemlösning och beslutsfattande visade sig vara viktiga komponenter för att interventioner ska vara effektiva. Det tyder på att dessa färdigheter bör inkluderas i framtida interventioner som är utvecklade för vårdgivare med depression.

Här kan du läsa hela artikeln “Non-pharmacological interventions for caregivers with depression and caregivers of care recipients with co-morbid depression: systematic review and meta-analysis”. Artikeln är skriven av Sylvie Lambert, Lydia Ould Brahim, Jane McCusker, Chelsea Coumoundouros, Li-Anne Audet, Mark Yaffe, John Kayser, Mona Magalhaes, Eric Belzile och Nerida Turner.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25