Studie publicerad: Skillnader i tillgång till fysioterapi för spädbarn med cerebral pares

2021-08-20

En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE har undersökt tillgången till tidig fysioterapi för spädbarn med cerebral pares (CP) i Region Uppsala.

Ett barn som kryper på golvet
– Vi som arbetar med spädbarn och yngre barn behöver bli bättre på att upptäcka barn med motoriska svårigheter i rätt tid, säger forskare och fysioterapeut Kine Johansen. Barnet på bilden har inget med studien att göra.

Studien visar att barn som remitterats av neonatolog eller som deltagit i det neonatala uppföljningsprogrammet hade sitt första besök till fysioterapeut vid ca två månaders ålder, medan barn som remitterats av annan vårdpersonal hade sitt första besök vid ca åtta månaders ålder.

Kine Johansen är en av författarna till studien:

– Det är bara hälften av barnen med CP som har kända riskfaktorer och ingår i neonatal uppföljning. Det gör att barn utan kända riskfaktorer lätt missas och kommer sent till fysioterapeut. Detta är ett stort problem eftersom tidig behandling har en god effekt för barn med motoriska svårigheter, förklarar Kine Johansen.

Här kan du läsa hela artikeln “Early access to physiotherapy for infants with cerebral palsy: A retrospective chart review”. Den är skriven av Linnéa Hekne, Cecilia Montgomery och Kine Johansen.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25