U-CARE-artikel översatt till portugisiska

2021-08-18

Den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer har valt att översätta en artikel om socioekonomiska konsekvenser för föräldrar till barn som drabbats av cancer till portugisiska. Artikeln är skriven av U-CARE-forskarna Joanne Woodford och Louise von Essen, samt U-CARE-associerade forskaren Mattias Öhman.

Skärmklipp av den publicerade artikeln

Studien visar att mammor till barn som har insjuknat i cancer på kort sikt drabbas av lägre inkomster i större grad än pappor. På längre sikt försvinner dock den negativa ekonomiska effekten för mammor, medan den kvarstår för pappor.

Artikeln är en av fem artiklar som valts ut till en specialutgåva av International Journal of Cancer. Utgåvan kommer att distribueras till viktiga opinionsbildare och doktorer i Portugal.

Vi är glada över att vår forskning sprids runt om i världen!

Här kan du läsa hela artikeln “Socioeconomic consequences of parenting a child with cancer for fathers and mothers in Sweden: A population-based difference-in-difference study”.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24