Kliniskt protokoll för självhjälpsprogrammet EJDeR publicerat

2021-08-17

Ett kliniskt protokoll som beskriver självhjälpsprogrammet EJDeR har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften JMIR Formative Research. EJDeR är ett självhjälpsprogram som syftar till att minska oro och nedstämdhet hos föräldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer.

Illustration of a girl taking a photo of her parents
Illustration framtagen för att användas inom EJDeR-programmet.

Här kan du läsa hela artikeln “Internet-administered cognitive behavioral therapy for common mental health difficulties in parents of children treated for cancer: Intervention development and description study”. Artikeln är skriven av Joanne Woodford, Paul Farrand, Josefin Hagström, Li Hedenmalm och Louise von Essen.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25