Studie publicerad: Bristfällig kvalitet på information om Covid-19 på webben

2021-06-30

En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health har analyserat svenska webbsidors information om Covid-19. Studien visar att svenskspråkiga webbsidor om Covid-19 i maj 2020 var av bristande kvalitet.

Foto på händer som tvättas
Flera webbsidor saknade information om hur händer bör tvättas för att minska smittspridningen.

76 svenskspråkiga webbsidor analyserades
För att undersöka vilken information allmänheten tog del av googlade forskarna samma sökord som allmänheten och analyserade totalt 76 webbsidor utifrån sökresultatet. Forskarna undersökte vilka ämnen som togs upp på de olika webbsidorna och vilken kvalitet informationen hade, med fokus på information om sätt att minska smittspridning och egenvård vid symtom.

Foto på Tommy Carlsson
 Vi kunde inte se någon större skillnad mellan
webbsidor tillhörande hälso- och sjukvården och 
övriga webbsidor, säger Tommy Carlsson,
docent vid Röda Korsets Högskola och
associerad forskare till U-CARE.

Viktig information saknades
Det visade sig vara stor skillnad i vilka ämnen som togs upp på de olika webbsidorna, och viktig information om sätt att minska smittspridningen saknades. Bland annat saknade många webbsidor information om när och hur personer skulle kontakta sjukvården och hur händer bör tvättas för att minska risken för smittspridning. Det var även brist på information om vem som skrivit informationen och informationens tillförlitlighet bedömdes vara låg. Tommy Carlsson är projektledare och en av forskarna bakom studien:

– Den här studien visar att den information om Covid-19 som allmänheten tog del av via sökningar på webben generellt och i flera avseenden var av låg kvalitet.

Han menar att studien visar att det ställs stora krav på allmänheten att vara källkritisk.

– Det finns behov av en metod för att hjälpa allmänheten att hitta god webbaserad information i en helt ny och främmande situation som en global pandemi innebär, avslutar Tommy Carlsson.

Här kan du läsa hela artikeln “Quality of web-based information at the beginning of a global pandemic: a cross-sectional infodemiology study investigating preventive measures and self care methods of the coronavirus disease 2019”. Artikeln är skriven av Jenny Stern, Susanne Georgsson och Tommy Carlsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25