Studie publicerad: Svårigheter med att äta påverkar det sociala livet

2021-06-23

En studie som nyligen publicerats i tidskriften Journal of Advanced Nursing har i en systematisk litteraturöversikt med mixad metod analyserat vetenskapliga artiklar om mat och måltider för patienter med kronisk livsbegränsande sjukdom.

Foto på Anna Klarare
Anna Klarare, lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och associerad forskare inom U-CARE,
är en av författarna till artikeln.

Fyra återkommande teman
Efter en genomgång av 3151 artiklar, inkluderades 24 artiklar i studien. Forskarna fann fyra återkommande teman: 1) ’Förståelse för hämmad aptit – det kanske är bäst att låta naturen ha sin gång’; 2) ’Mat och måltider framkallar obehag – glädje reduceras, test av nya strategier’; 3) ’Kämpande med mat och måltider – äta för att behaga andra samt för att skjuta upp döden’; och 4) ’Mat och måltider som omsorg och kärlek – flankerat av social frånkoppling’.

Påverkar det sociala livet och interaktioner
Författarna ser att sammantaget innebär mat en möjlighet att vara hälsosam, öka välbefinnandet och förlänga livet för personer med kronisk livsbegränsande sjukdom. Samtidigt upplevs svårigheter med att äta vilket påverkar det sociala livet och interaktioner, och riskerar leda till att glädjen kring mat och måltider försvinner.

Här kan du läsa hela artikeln “Experiences of food and mealtime from the perspective of patients with chronic life-limiting disease: A mixed-method systematic review”. Artikeln är skriven av Viktoria Wallin, Pernilla Omerov, Elisabet Mattsson och Anna Klarare.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24