Studie publicerad: Kvinnor i hemlöshet upplever förlust av värdighet i vårdmöten

2021-05-25

En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Nursing Studies har undersökt hur kvinnor med erfarenhet av hemlöshet upplever hälso- och sjukvården i Sverige.

– Vi är stolta över att ha genomfört analysen tillsammans med kvinnor som själva har erfarenhet av hemlöshet, säger professor Elisabet Mattsson.

Blandade erfarenheter av vårdmöten
Analysen av intervjuer med 26 kvinnor med erfarenhet av hemlöshet visade att kvinnorna haft blandade erfarenheter av möten med vården. Flera av de intervjuade berättade att deras möten med vården karaktäriserats av kontroll, misstro och stigmatiserande. Samtidigt beskrevs vårdpersonal som visat respekt för kvinnans värdighet som både livsförändrande och livräddande.

Komplexa vårdbehov utmanar hälso- och sjukvården
Enligt artikelförfattarna lever kvinnor i hemlöshet i samhällets utkant och har flera olika erfarenheter av exkludering och förlust av värdighet inom hälso- och sjukvården. De komplexa vårdbehoven utmanar hälso- och sjukvården, vilket leder till att kvinnor känner sig osynliga, frånkopplade och värdelösa.

Här kan du läsa hela artikeln “Stripped of dignity” – women in homelessness and their perspectives of healthcare services: a qualitative study. Artikeln är skriven av Åsa Kneck, Elisabet Mattsson, Martin Salzmann-Eriksson och Anna Klarare, i samarbete med Rådgivande kvinnokommittén för inkluderande hälsa.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25