Jenny Månberg har blivit specialistpsykolog

2021-05-10

Foto på Jenny Månberg
– Jag är väldigt glad att jag fick möjligheten att genomföra mitt vetenskapliga arbete inom FUNCA-studien,
säger Jenny Månberg.

Stort grattis till Jenny Månberg som nyligen har lyckats bli specialistpsykolog i barn- och ungdomspsykologi!

Som en del av Jennys specialistutbildning genomförde hon ett vetenskapligt arbete som handleddes av Dr Joanne Woodford vid U-CARE. Jenny deltog bland annat i att designa och utveckla ett studieprotokoll för FUNCA-studien. Studien ska undersöka hjälpsökande beteenden och attityder till internetbaserat psykologiskt stöd hos ungdomar och unga vuxna som har behandlats mot cancer.

Jenny arbetar idag som tillförordnad enhetschef inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Västernorrland.

– Jag är väldigt glad över att jag fick möjligheten att genomföra mitt vetenskapliga arbete inom FUNCA-studien. Det har varit både intressant och lärorikt, säger Jenny Månberg.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25