Hjälpsökande beteenden och attityder till psykologiskt stöd hos ungdomar och unga vuxna som behandlats mot cancer under barndomen

2021-04-15

Foto på Joanne Woodford.
– Jag är glad över att studieprotokollet nu har publicerats och att etikansökan är godkänd!
säger Fil Dr Joanne Woodford.

Ett studieprotokoll som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open beskriver den kommande U-CARE-studien FUNCA. Studien kommer att undersöka hjälpsökande beteenden och attityder till internetadministrerat psykologiskt stöd hos ungdomar och unga vuxna som tidigare behandlats mot cancer under barndomen.

Studien FUNCA är en del av professor Louise von Essens forskningsprogram YoungCan, som fokuserar på psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna som diagnostiserats med cancer.

Psykisk ohälsa efter behandling mot cancer i barndomen
En andel av alla ungdomar och unga vuxna som har behandlats mot cancer under barndomen upplever psykisk ohälsa långt efter att de diagnostiserats med och behandlats mot cancer. Samtidigt upplever ungdomar och unga vuxna som överlevt cancer svårigheter med att få psykologiskt stöd. Detta har resulterat i en behandlingslucka mellan gruppens behov av psykologiskt stöd och det stöd de får.

Den tidigare U-CARE-studien FOCUS, ledd av professor Louise von Essen, undersökte om internetadministrerad kognitiv beteendeterapi för ungdomar och unga vuxna som tidigare behandlats mot cancer skulle kunna fylla denna behandlingslucka. Studien fick dock problem med både rekrytering och följsamhet till behandling. U-CARE-forskaren Joanne Woodford:

– Vi lyckades bara rekrytera åtta ungdomar och unga vuxna av 317 inbjudna, berättar Joanne Woodford. Vi förstod då hur få ungdomar och unga vuxna som ens visade ett initialt intresse för att delta i studien. Det fick oss att ställa två frågor: Vilka svårigheter kan denna grupp uppleva när det kommer till att söka hjälp för psykisk ohälsa? Och hur acceptabelt är internetadministrerat psykologiskt stöd hos denna population?

Kommande studie: FUNCAFUNCA logo
Den kommande U-CARE-studien FUNCA syftar till att identifiera vilka faktorer som bidrar till hjälpsökande beteenden hos ungdomar och unga vuxna som överlevt cancer i barndomen, och attityder till användning av psykologiska e-hälsointerventioner inom populationen. I studien kommer deltagarna att fylla i en enkät om bland annat demografiska egenskaper, hjälpsökande beteenden, attityder till psykologisk e-hälsa, samt nuvarande symptom på depression, oro och stress.

– En del av deltagarna som svarar på enkäten och som har tidigare eller nuvarande erfarenhet av psykisk ohälsa kommer att bjudas in till en semistrukturerad intervju om deras erfarenheter av att söka hjälp och få stöd, preferenser för stöd, samt vad som kan hjälpa och vad som kan hindra de från att söka stöd för psykisk ohälsa, säger Joanne Woodford.

Joanne Woodford ser fram emot att påbörja FUNCA-studien:

– Den nuvarande Covid-19-situationen har orsakat oss en försening, men förhoppningsvis kommer vi snart kunna påbörja studien.

Här kan du läsa hela artikeln “Help-seeking behaviour and attitudes towards internet-administered psychological support among adolescent and young adults previously treated for cancer during childhood: protocol for a survey and embedded qualitative interview study in Sweden”. Artikeln är skriven av Joanne Woodford, Jenny Månberg, Åsa Cajander, Pia Enebrink, Arja Harila-Saari, Josefin Hagström, Mathilda Karlsson, Hanna Placid Solimena, och Louise von Essen.

Nyhetsarkiv