Studie publicerad: Vaccination mot mässling i postsovjetisk kontext

2021-04-06

Ett foto på en boll föreställande ett mässlingsvirus.
Det har saknats kunskap om vaccinationsgraden mot mässling i forna Sovjet. 

En studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health har undersökt vilka faktorer som är associerade med vaccination av barn mot mässling i Armenien.

Vaccination mot mässling i forna Sovjet
Enligt WHO orsakade mässling över 140 000 dödsfall i världen 2018. Eftersom att det har saknats kunskap om vaccinationsgraden mot mässling i forna Sovjet valde forskarna att undersöka läget i Armenien, som tidigare tillhört Sovjetunionen.

I studien analyserades öppen data från enkäter besvarade av 525 mammor i Armenien under 2015-2016, inhämtad genom hälsoprogrammet Demographic and Health Surveys.

Faktorer associerade med vaccination
Det visade sig att endast 79.6% av mammornas barn under tre år var vaccinerade mot mässling, vilket är lägre än rekommenderat. Tre faktorer var signifikant associerade med att barnet var vaccinerat mot mässling: att barnet hade högre ålder, att mamman hade gymnasieutbildning och närvaro vid uppföljande vårdbesök efter födsel.

Foto på Erik Olsson.
Docent Erik Olsson.

Docent Erik Olsson är en av forskarna bakom studien.

– Resultaten bekräftar betydelsen av mödrars utbildning och uppföljande vårdbesök efter födsel för att fler barn ska vaccineras mot mässling, säger Erik Olsson.

Här kan du läsa hela artikeln ”Factors associated with measles vaccination status in children under the age of three years in a post-soviet context: a cross-sectional study using the DHS VII in Armenia”. Artikeln är skriven av Annabell C Kantner, Sibylle Herzig van Wees, Erik MG Olsson och Shirin Ziaei.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25