Ny studie analyserar användning av internetbaserad KBT

2021-03-23

Ett foto på en man som sitter vid en bärbar dator och en kopp kaffe.

En U-CARE-studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Medical Internet Research har undersökt beteendemönster hos deltagare i två internetbaserade studier som erbjudit kognitiv beteendeterapi (KBT) via U-CARE-portalen. Studien visade att en stor andel deltagare föredrog att vara aktiva utanför kontorstid.

Analys av ’logdata’
Helena Grönqvist är en av forskarna som har genomfört studien.

– Vi har försökt förstå vad deltagare i internetbaserade KBT-studier egentligen gör, berättar hon. Vi har bland annat undersökt vilka tider på dygnet de varit aktiva, hur länge de varit aktiva och vilken effekt påminnelser har haft på deras deltagande.

För att besvara frågorna analyserade forskarna så kallad ’logdata’. ’Logdata’ kan bestå av information om t.ex. vid vilka tidpunkter deltagare besvarat frågeformulär. Datan samlades in via internetplattformen U-CARE-portalen i samband med att strax under 2 000 deltagare i två studier besvarade frågor om hur de mådde och sin livssituation.

Foto på Helena Grönqvist.
– Det är ett forskningsfält med stor potential,
säger Fil Dr Helena Grönqvist, en av forskarna
bakom studien.

Deltagarna drog nytta av tidsmässig flexibilitet
Helena Grönqvist berättar att deltagarna drog nytta av den tidsmässiga flexibiliteten som de internetbaserade studierna möjliggjorde.

– Så många som hälften av deltagarna besvarade frågeformulären utanför kontorstid. Det visar att de verkligen utnyttjade möjligheten att vara aktiva när det passade dem själva. Det är intressant med tanke på de tidsbegränsningar som är kopplade till besök inom den ordinarie hälso- och sjukvården.

Forskarna fann även att påminnelser ökade svarsfrekvensen. Varje påminnelse som skickades ökade antalet deltagare som besvarade frågor.

Forskningsfält med stor potential
Det här var den första U-CARE-studien som analyserat logdata. Helena Grönqvist tror att det är ett område med stor framtida potential.

– Det här är en ny intressant metod som vi inte har använt tidigare. Vi har en mängd data av den här typen som vi kan analysera ur flera aspekter, så det är ett forskningsfält med stor potential, avslutar Helena Grönqvist.

Här kan du läsa hela artikeln ”Commencement of and Retention in Web-Based Interventions and Response to Prompts and Reminders: Longitudinal Observational Study Based on Two Randomized Controlled Trials”. Artikeln är skriven av Athanasios Andriopoulos, Erik MG Olsson, Ylva Hägg Sylvén, Jonas Sjöström, Birgitta Johansson, Louise von Essen och Helena Grönqvist.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25