Välkommen Johan Lundgren!

2021-02-08

Vi hälsar Johan Lundgren välkommen till U-CARE! Han kommer att jobba som forskare på halvtid inom projektet ENGAGE, som handlar om att testa ett självhjälpsprogram för föräldrar till barn som har avslutat en behandling mot cancer.

Foto på Johan Lundgren
Johan Lundgren bor i Norrköping tillsammans
med sin fru och deras tre barn. 

Med dr Johan Lundgren jobbar idag halvtid som universitetslektor vid Linköpings universitet, där han forskar om internetbaserad KBT-behandling för personer med nedstämdhet och hjärtsjukdom. Han har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom psykiatrivården och har tidigare arbetet med hjärtpatienter.

Som forskare i ENGAGE kommer han till att börja med att analysera intervjuer med deltagare före och efter att de arbetat med självhjälpsprogrammet.

– Genom intervjuerna hoppas vi kunna få en djupare förståelse av vilka svårigheter deltagarna har upplevt före de startade sitt deltagande i projektet, och hur de har upplevt självhjälpsprogrammet, berättar Johan Lundgren.  

Han avser också att, tillsammans med de andra forskarna inom ENGAGE, involvera deltagare i processen att identifiera de viktigaste effekterna av självhjälpsprogrammet, och hur förändringen efter att ha arbetat med programmet bäst kan mätas.

Nu ser Johan Lundgren fram emot att få jobba med forskning inom ett område som han har tidigare erfarenhet av, fast med en för honom ny grupp av deltagare.

Foto på skog i vinterlandskap
På fritiden gillar Johan att umgås med sin familj och vara ute i skog och mark. 

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25