Abstract publicerat: Implementering av psykologisk intervention via e-Hälsa för informella vårdgivare

2021-01-27

Skärmklipp från tidskriften Implementation Sciences webbplats
Chelsea Coumoundouros, Erika Mårtensson, Giulia Ferraris, Louise von Essen, Robbert Sanderman och Joanne Woodford har fått ett abstract publicerat i den vetenskapliga tidskriften Implementation Science.

Foto på Chelsea Coumoundouros.
Doktorand Chelsea Coumoundouros presenterade
studien vid en digital konferens i juli 2020. 

Den pågående studien är en systematisk litteraturöversikt över implementering av psykologiska interventioner via e-Hälsa för informella vårdgivare till vuxna med kronisk sjukdom. Abstractet publiceras efter att Chelsea Coumoundouros presenterat studien vid konferensen 3rd UK Implementation Science Research Conference i juli 2020.

Litteraturöversikten kommer att identifiera hinder och underlättande faktorer i samband med implementering av psykologiska interventioner via e-Hälsa för informella vårdgivare. Resultaten kommer att kunna användas i samband med utformning och implementering av e-hälsointerventioner för informella vårdgivare.

Här kan du läsa abstractet i sin helhet (sök på någon av artikelförfattarnas namn).

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25