Artikel publicerad: Svensk version av formulär om sjuksköterskors vårdande

2021-01-22

Foto på Anna Klarare
Anna Klarare, lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och associerad forskare inom U-CARE,
är en av författarna till artikeln.

En studie om frågeformuläret Caring Behaviors Inventory-24 (CBI-24), som mäter sjuksköterskors vård, har nyligen publicerats i tidskriften Human Resources for Health.

Översättning och testning av reliabilitet och validitet
CBI-24 används för att skatta sjuksköterskors vårdande utifrån dimensioner: 1) Bekräftelse – redo att möta personers behov; 2) Kunskap/färdighet – visar skicklighet och kompetens; 3) Respekt – värnar personens värdighet; 4) Relation – erbjuder ständig hjälp och närvaro i vårdandet.

För att bedöma hur väl översättningen överensstämde med ursprungsversionen översattes formuläret först till svenska av tvåspråkiga experter. Sedan översattes det tillbaka till engelska av oberoende översättare. Det visade sig då att översättningen inte resulterat i några avgörande skillnader i betydelse jämfört med den ursprungliga versionen.

Därefter testades formulärets reliabilitet och validitet genom att låta 234 personer besvara formuläret.

Projekt om jämlikhet i vården för kvinnor i hemlöshet
Studien kom fram till att den svenska versionen av CBI-24 har acceptabla nivåer av reliabilitet och validitet. Formuläret kommer nu att användas i ett projekt som undersöker jämlikhet inom vården för kvinnor i hemlöshet, lett av professor Elisabet Mattson.

Här kan du läsa hela artikeln ”Caring Behaviors Inventory-24: translation, cross-cultural adaption and psychometric testing for use in a Swedish context”. Artikeln är skriven av Anna Klarare, Mona Söderlund, Anna Wikman, Jenny McGreevy, Elisabet Mattsson och Andreas Rosenblad.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25