Nya ansvarsområden inom U-CARE

2021-01-22

Foto på Ylva Hägg Sylvén, Miro Anter och Oscar Blomberg.
IT-koordinator Ylva Hägg Sylvén, programkoordinator Miro Anter och doktorand Oscar Blomberg. 

Efter att Helena Grönqvist fått nytt jobb inom Vetenskapsrådet har vissa av hennes tidigare ansvarsområden tagits över av Ylva Hägg Sylvén, Miro Anter och Oscar Blomberg.

Ylva Hägg Sylvén kommer i egenskap av IT-koordinator bland annat att ansvara för utveckling och underhåll av U-CARE-portalen, leda IT-gruppens arbete, tillse att all verksamhet som rör Portalen följer lagar och regler samt leda samarbetet med ansvariga för studier som använder Portalen.

Miro Anter kommer som programkoordinator bland annat att ansvara för forskningsgruppens interna och externa kommunikation, arrangera arbetsplatsmöten (4 per år) och bistå programsamordnare Louise von Essen med administrativt arbete bland annat angående associerade studier.

Doktorand Oscar Blomberg kommer ansvara för att arrangera möten med U-CAREs Programberedning (4 per år) och Programråd (2 per år) samt sammanställa kvartalsrapporter och inrapportering i DiVA.

Välkommen att kontakta någon av ovanstående eller programsamordnare Louise von Essen om du vill veta mer om den nya fördelningen av ansvarsområden. 

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25