Ella Thiblin och Josefin Hagström antagna som doktorander!

2020-11-24

Ett stort grattis till Ella Thiblin och Josefin Hagström som blivit antagna som doktorander! De kommer båda att arbeta inom ENGAGE-projektet, som handlar om att testa en internetbaserad psykologisk självhjälpsbehandling för föräldrar till barn som behandlats mot cancer.

– Föräldrar till barn som behandlats mot cancer är en grupp med behov av psykologiskt stöd som inte tillgodoses i dag, berättar Josefin Hagström.

Foto på Ella Thiblin
Ella Thiblin hoppas att ENGAGE-projektet kan
leda till att stöd erbjuds till en grupp som
i dag inte får det stöd den behöver. 

Ella Thiblin är legitimerad psykolog och har tidigare arbetet inom specialistpsykiatrin med behandling av ångest och depression. Som doktorand inom ENGAGE-projektet kommer hon att arbeta med tre delstudier. I den första studien undersöks föräldrarnas egenupplevda behov av stöd och hur de mår inför behandlingen. Den andra studien syftar till att identifiera vilka behov som behandlingen inte lyckats med att tillgodose.

– Jag kommer att undersöka om det finns något mönster kring de vars behov vi inte har lyckats att tillgodose, säger Ella Thiblin. De kanske har större behov av stöd än vad vi har kunnat erbjuda. Eller kanske att de tvärtom känner att de har ett visst behov av stöd, men inte upplever att de har nedstämdhet eller oro.

I den tredje studien kommer föräldrar att bjudas in för att vara med och förbättra det existerande programmet, alternativt vara med och utveckla nya behandlingsmetoder.

Foto på Josefin Hagström
– Det ska bli spännande att se vad som kommer
fram av projektet och hur vi kan gå vidare,
säger Josefin Hagström.

Josefin Hagström har jobbat som forskningsassistent inom U-CARE sedan sommaren 2018. Under det senaste halvåret har hon jobbat som forskningskoordinator i ENGAGE. Hon har en kandidat i språkvetenskap och en master i psykologi. Vid sidan av det har hon även studerat programmering.

– Jag tycker att kombinationen av språk, psykologi och digital teknik är intressant, säger Josefin Hagström. 

Som doktorand kommer hon att titta närmare på varför vissa personer väljer att inte delta i studien. Om de har några särskilda skäl till varför de valt att lämna studien, och vilka aktiviteter som föregått deras avhopp. Hon kommer även att analysera studiedeltagarnas beteendemönster på internetplattformen Portalen. Till exempel hur de har använt sig av de olika funktionerna, om de har använt sig av det stöd de erbjudits och hur ofta de loggat in på Portalen.

Förutom deras respektive delstudier kommer Ella Thiblin och Josefin Hagström tillsammans att undersöka ENGAGE-projektets genomförbarhet och vilka resurser som krävs för att genomföra projektets olika moment. De ser båda fram emot vad projektet kan leda till.

– Jag hoppas att ENGAGE-projektet kan leda till att stöd erbjuds till en grupp som i dag inte får det stöd den behöver, säger Ella Thiblin.

– Det ska bli spännande att se vad som kommer fram av projektet och hur vi kan gå vidare, avslutar Josefin Hagström.

Nyhetsarkiv