Frida Svedin och Oscar Blomberg antagna som doktorander!

2020-11-23

Foto på Frida Svedin och Oscar Blomberg

Grattis Frida Svedin och Oscar Blomberg som blivit antagna som doktorander! De kommer båda att jobba i projektet PROMOTE II.

PROMOTE II riktar sig till personer med demens och depression, som tillsammans med närstående arbetar för att bli mer aktiva i sin vardag. Det bygger på forskning som genomförts i Storbritannien där självhjälpsböcker och en KBT-teknik som kallas för beteendeaktivering använts. Projektet syftar till att utveckla ett vårdprogram som kan förbättra mående och välbefinnande hos personer med demens och depression.

– Studiedeltagarna kommer att ha fysiska självhjälpsböcker som studien utgår ifrån, förklarar Frida Svedin. De består bland annat av informativa texter och olika övningar som främjar aktivitet. Till exempel att gå och handla mat, sköta hushållssysslor eller ta en promenad med hunden. De närstående kommer att guidas av sjukvårdspersonal som är med som stöd.

Foto på Oscar Blomberg
– Jag kommer att lära mig mycket under resan
som doktorand, säger Oscar Blomberg. 

Oscar Blomberg har jobbat som forskningsassistent inom U-CARE sedan våren 2019. Han är utbildad hälsopedagog och har en master i folkhälsa. I den första delen av sin doktorandtjänst kommer han att kartlägga forskningen om personer med demens och andra kognitiva svårigheter. Därefter kommer han och Frida Svedin att översätta och anpassa det brittiska vårdprogrammet till svenska förhållanden. Det kommer att ske i nära samarbete med personer med demens, deras närstående, sjukvårdspersonal och intresseorganisationer. Sedan ska interventionen testas och utvärderas i en så kallad genomförbarhetsstudie.

– Beroende på hur projektet utvecklar sig kommer jag eventuellt att undersöka om fysisk aktivitet kan fungera som komplement till beteendeaktivering, säger Oscar Blomberg.

Frida Svedin har jobbat som forskningsassistent inom U-CARE sedan sommaren 2019. Hon har tidigare studerat biomedicin med inriktning fysisk träning, och har en master i folkhälsa. När vårdprogrammet är anpassat och testat i svenska förhållanden kommer hon att titta närmare på hur det kan börja användas i större skala.

Foto på Frida Svedin
– Från och med nu kommer det att bli ”for real”,
säger Frida Svedin. 

– Om programmet visar sig vara effektivt som behandlingsmetod även i Sverige vill vi undersöka hur det kan börja användas i den svenska hälso- och sjukvården, säger Frida Svedin.

Både Oscar Blomberg och Frida Svedin ser fram emot att få mer eget ansvar och bedriva forskning.

– Jag tror att jag kommer lära mig mycket under resan som doktorand, berättar Oscar Blomberg. Både genom kurser och genom att träffa andra doktorander. Det ska också bli kul att få jobba nära alla kompetenta seniora forskare i vår forskargrupp.

– Jag ser fram emot att lära mig mer om forskning. Hittills har jag mest suttit vid skrivbordet och inte haft någon kontakt med studiedeltagarna. Nu kommer det att bli ”for real” och vi kommer att få se om vi kan göra någon skillnad, avslutar Frida Svedin.

Nyhetsarkiv