Erika Mårtensson presenterade vid konferens för anhöriga

2020-11-20

Montage av Erika Mårtensson och hennes presentation.

Som en del av Anhörigas riksförbunds årliga konferens, deltog doktorand Erika Mårtensson genom att hålla en videopresentation om sitt doktorandprojekt ”Ett erkännande till de många glömda: Psykologiskt stöd för döttrar som är anhöriga till en äldre förälder”.

Projektet syftar till att öka kunskapen om psykologisk ohälsa och psykologiskt stöd till vuxna döttrar som tar hand om äldre föräldrar.

Som en del av sitt doktorandprojekt genomför Erika Mårtensson en systematisk litteraturöversikt om forskning kring psykologiskt stöd mot depression för anhöriga till äldre vuxna. Under konferensen presenterade hon preliminära resultat av litteraturöversikten. Det visade sig att det finns väldigt få studier inom ämnet, och att de flesta studier är gjorda i västerländska länder.

– Det tyder på att det behövs fler studier som undersöker den här frågan, säger Erika Mårtensson.

Bland de metoder som prövats, visade sig kognitiv beteendeterapi, problemlösningsterapi och beteendeaktiveringsterapi alla vara effektiva mot depression. Däremot visade en studie att allmänt samtalsstöd inte vara effektivt.

– Eftersom det bara var en studie som använde sig av allmän samtalsterapi kan jag inte dra några säkra slutsatser av det, det skulle behöva undersökas ytterligare.

Ett foto på Erika Mårtensson.
Erika Mårtensson berättar om konferensen hemifrån sin lägenhet. 

Ett annat intressant preliminärt resultat från litteraturstudien var att de studier i vilka anhöriga till föräldrar med demens fått psykologiskt stöd var mindre effektiva jämfört med övriga.

– Det kan tyda på att den här gruppen är mindre mottaglig för psykologisk behandling, något som även tidigare studier har visat. Anhöriga till personer med demens befinner sig i en svår situation. Det gör att de kanske inte har den tiden och den energin som krävs för att engagera sig i psykologiska behandlingar, säger Erika Mårtensson. 

Eftersom årets konferens var online, var interaktionen med publiken begränsad.

Logga för Anhörigas riksförbund.
Konferensen anordnades av Anhörigas
Riksförbund. 

– Det var ändå några som hörde av sig på mail efteråt, vilket var trevligt. De hade lite frågor och var intresserade av att hjälpa till att rekrytera till mina kommande två studier.

I den ena av dessa kommande studier kommer vuxna döttrar till äldre föräldrar, där döttrarna har depression, att intervjuas om svårigheter i samband med att vara anhörig och vad de har för behov av stöd. I den andra studien kommer vuxna döttrar som inte har depression att intervjuas om vad de har för strategier för att hantera svåra situationer.

– Deras strategier skulle förhoppningsvis kunna användas som del i ett psykologiskt stöd för döttrar som mår dåligt, avslutar Erika Mårtensson.

Nyhetsarkiv