Birgitta Johansson får anslag från Cancerfonden

2020-11-16

Grattis Birgitta Johansson som nyligen beviljats 1 800 000 kr i forskningsanslag från Cancerfonden! Projektet pågår 2021-2023 och handlar om att utveckla, testa och utvärdera ett internetbaserat stöd för närstående till personer med huvud- och halscancer.

– Medlen kommer att användas till tre delstudier, berättar Birgitta Johansson. I den första studien kommer vi att genomföra gruppintervjuer med närstående och vårdpersonal om vad det innebär att stötta en person med huvud- och halscancer. Hur påverkar det de närstående socialt, psykiskt, och ekonomiskt? I den andra delstudien kommer vi att utveckla en internetbaserad testbehandling för en mindre grupp närstående. Behandlingen kommer dels att bestå av ett resursbibliotek med t.ex. fördjupande texter och videoföreläsningar, och dels videokonsultationer med vårdgivare. Vi kommer att ta in deltagarnas synpunkter och vid behov justera behandlingen inför den tredje delstudien som är en experimentstudie där vi vill testa behandlingen i större skala.

Foto på Birgitta Johansson
Birgitta Johansson, universitetslektor vid
institutionen för immunologi, genetik och patologi,
samt associerad forskare till U-CARE. 

Det övergripande syftet med projektet är att närstående ska känna sig förberedda på den nya situation som uppstår då en person i ens närhet drabbas av huvud- och halscancer.

– Det handlar både om rollen att stödja någon som behandlas för huvud- och halscancer, och om hur man som närstående kan hantera sin egen situation och hälsa, avslutar Birgitta Johansson.

Nyhetsarkiv