Ny studie publicerad: Så upplever kvinnor som är flyktingar traumavård i Sverige

2024-04-15

En ny studie i Heliyon utforskar erfarenheter av traumavård hos kvinnor som är flyktingar.

En grön växt

Elva kvinnor som genomfört behandling vid multidisciplinära traumacenter i Sverige intervjuades i studien. Intervjuerna analyserades med systematisk textkondensering.

Docent Tommy Carlsson
Tommy Carlsson är en av forskarna bakom studien.
Han är docent vid Röda Korsets Högskola och
associerad forskare till U-CARE.

Analysen visade att deltagarna upplevde individuella och strukturella barriärer som försvårade deras tillgång till adekvat hälsovård. De uttryckte också att det krävdes avsevärd energi och beslutsamhet för att genomgå en behandling. Samtidigt uppskattade deltagare den stödjande och medkännande vård som de tagit del av. Kamratstöd föreslogs av deltagare som ett sätt att förbättra stödet.

Studiens resultat understryker vikten av tillgänglig och kulturellt anpassad traumavård för kvinnor som är flyktingar, där kamratstöd har potentialen att ytterligare förbättra stödet.

Läs hela artikeln ‘Women's experiences of trauma-informed care for forced migrants: A qualitative interview study’. Den är skriven av Linda Jolof, Patricia Rocca och Tommy Carlsson.

Miro Anter

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24