Ny studie undersöker sambandet mellan ångest och ny allvarlig hjärthändelse efter hjärtinfarkt

2024-04-11

En ny studie publicerad i European Journal of Cardiovascular Nursing har analyserat sambandet mellan ångest och ny allvarlig hjärthändelse hos patienter som har drabbats av en hjärtinfarkt.

Ett äldre par promenerar i en park
Foto: Mikael Wallerstedt

Studien använde data som samlats in under U-CARE Heart-studien med 935 deltagare, med fokus på olika aspekter av självrapporterad ångest: beteendemässigt, fysiologiskt, känslomässigt och kognitivt. Deltagarna fyllde i Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) tillsammans med Cardiac Anxiety Questionnaire (CAQ).

Under en genomsnittlig uppföljningsperiod på strax under tre år upplevde 124 personer (13%) en ny allvarlig hjärthändelse (MACE). Resultaten visade att både HADS-ångest och CAQ totalpoäng var kopplade till ökad risk för MACE. Noterbart var att endast CAQ-underskalan undvikande visade sig vara associerad med ökad risk för MACE, till skillnad från de två underskalorna uppmärksamhet och rädsla.

Studien lyfter fram ångest som en riskfaktor för återkommande MACE hos dessa patienter, särskilt beteendemässiga och fysiologiska aspekter av ångest. Däremot hittades inga samband med kognitiva och känslomässiga aspekter av ångest. Författarna föreslår att studiens resultat kan användas i klinisk praxis för att mer effektivt identifiera individer som löper stor risk att drabbas av MACE.

Läs hela artikeln "Association of anxiety and recurrent cardiovascular events: investigating different aspects of anxiety". Den är skriven av Philip Leissner, Claes Held, Sophia Humphries, Elisabet Rondung och Erik Olsson.

Miro Anter

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24