Studie publicerad: Anpassning av stödprogram för personer med demenssjukdom och depression

2024-03-20

I en artikel som nyligen publicerades i BMC Geriatrics presenterar författarna resultat från projektet INVOLVERA, där forskarna har utvecklat en intervention för personer med demenssjukdom och depression. I den här studien anpassades interventionen utifrån behov och preferenser hos personer med demenssjukdom, anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal samt patientorganisationer.

Person och anhörig
I studien anpassades ett stödprogram för personer med demenssjukdom och depression, utifrån behov och preferenser hos olika grupper. Foto: Mikael Wallerstedt

Psykologiskt stödprogram för personer med demenssjukdom

Depression och nedstämdhet är vanligt hos personer med demenssjukdom, vilket kan bidra till negativa hälsoeffekter och ökad belastning för anhöriga. Trots detta råder det brist på evidensbaserat psykologiskt stöd för både demenssjuka och anhöriga. En möjlig lösning för att öka tillgången på psykologiskt stöd är genom att erbjuda guidad självhjälp med arbetsböcker som levererar beteendeaktivering. I stödprogrammet ger den anhöriga stöd till personen med demenssjukdom att arbeta med arbetsboken. Samtidigt får den anhöriga guidning av hälso- och sjukvårdspersonal. INVOLVERA-interventionen togs fram i Storbritannien och har i projektet INVOLVERA anpassats till svensk hälso- och sjukvård samt kulturell kontext.

Anpassa stödprogrammet till svensk kontext och kultur

Den här studien hade specifikt som mål att anpassa interventionen till en svensk kontext genom att utforska behov och preferenser hos personer med demenssjukdom, anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal samt patientorganisationer, relaterat till interventionens innehåll och leveransmodell.

Några exempel på anpassningar som genomfördes utifrån identifierade behov och preferenser är följande: (1) Ett professionellt designföretag gjorde om arbetsböckerna och gav dem ett modernt utseende, samt skapade nya illustrationer; (2) Personer i illustrationer och exempelberättelser var mer diversifierade i ålder, kön, och etnisk bakgrund; (3) Exempel på aktiviteter i illustrationer och exempelberättelser anpassades för att spegla det svenska samhället och personer med demenssjukdom i Sverige, med exempelvis aktiviteten att ta en fika och dricka kaffe; (4) Fler guidningstillfällen för den anhöriga som ger stöd lades till; och (5) Texten i arbetsböckerna reducerades och förenklades för att minska belastningen på personen med demenssjukdom och den anhöriga.

Anpassning kan öka godtagbarheten av interventionen

Resultaten kommer att hjälpa forskarna att ytterligare anpassa interventionen för att öka den kulturella lämpligheten, relevansen och godtagbarheten för personer med demenssjukdom och depression i Sverige. Doktorand Oscar Blomberg är huvudförfattare till artikeln och biträdande universitetslektor Joanne Woodford är huvudansvarig för projektet.

Läs artikeln ‘Adaptation of a guided low-intensity behavioral activation intervention for people with dementia in Sweden: a qualitative study exploring the needs and preferences of key stakeholders’. Den är skriven av Oscar Blomberg, Frida Svedin, Paul Farrand, Anders Brantnell, Louise von Essen, Johanna Patriksson Karlsson, Anna Cristina Åberg och Joanne Woodford.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24