Inspirerande temadag om teamwork för studenter vid Uppsala universitet!

2024-03-15

I lördags arrangerade U-CAREs doktorand Frida Svedin en temadag om teamwork för studenter vid Uppsala universitet, tillsammans med universitetslektor Lina Sors Emilsson. Studenterna fick ta del av tillvägagångssättet ’Eksperter i Team’, en model från det norska universitetet NTNU. Workshops och övningar varvades med presentationer som fördjupade deltagarnas förståelse för gruppdynamik och att arbeta i team.

Tre studenter vid en whiteboard
Deltagare i en workshop. 

Temadagen genomfördes som en del av kursen ’Hälsodialog – att möta hälsoutmaningar genom samverkan’, men även studenter utanför kursen var välkomna att delta.

Tack till alla deltagare och föreläsare för en meningsfull dag! Vi är övertygade om att studenterna kommer att ha nytta av erfarenheterna från temadagen i sina framtida karriärer. 

Temadagen finansierades med medel från Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24