Forskningsprojektet Stepstones-Implement expanderar internationellt

2024-03-04

Välkommen tillbaka, postdoktor Markus Saarijärvi, nyss hemkommen från en forskningsvistelse i Kapstaden, Sydafrika. Syftet med resan var att undersöka förutsättningarna för att anpassa och implementera Stepstones överföringsprogram för unga personer med långvariga sjukdomstillstånd vid Red Cross War Memorial Children's Hospital.

Markus Saarijärvi
Markus Saarijärvi presenterar forskningsprojektet Stepstones i Kapstaden, Sydafrika. 

Markus berättar om sin resa:

– Vi har under vår vecka träffat representanter från flera olika kliniker som arbetar med ungdomarna i den här livsfasen, bland annat kardiologi och endokrinologi. Vi fick möjlighet att dela erfarenheter kring överföringen från barn- till vuxensjukvård för ungdomar med långvariga tillstånd. Det som är slående är att trots att våra länder och sjukvårdssystem är så olika så är utmaningarna väldigt lika när det kommer till vårt fokusområde.

Nästa steg i projektet är att genomföra en kvalitativ studie som ska undersöka problemet ur olika perspektiv, för att sedan gå vidare med att anpassa och införa programmet.

Alexia Joachim, forskningssjuksköterska vid University of Cape Town; Zakira Mukuddem- Sablay, läkare i ungdomsmedicin vid Red Cross Children’s Hospital; och Hope Edwards, forskningssjuksköterska vid University of Cape Town.
Potentiella samarbetspartners. Alexia Joachim, forskningssjuksköterska vid University of Cape Town; Zakira Mukuddem- Sablay, läkare i ungdomsmedicin vid Red Cross Children’s Hospital; och Hope Edwards, forskningssjuksköterska vid University of Cape Town. 

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24