Välkommen Anna Cristina Åberg!

2024-02-21

Välkommen till U-CARE och forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa, professor Anna Cristina Åberg, som nyligen anställts som forskare på deltid. Anna Cristina kommer främst att vara engagerad inom forskningsprojektet Involvera, i vilket ett självhjälpsprogram för depression hos personer med demens kommer att utvecklas och utvärderas.

Professor Anna Cristina Åberg
Professor Anna Cristina Åberg. 

Bakgrund inom hälso- och sjukvården
Anna Cristina Åberg har en lång och gedigen yrkeskarriär inom hälso- och sjukvården, där hon framför allt har jobbat med äldre patienter. Hon har till exempel jobbat som fysioterapeut, haft olika chefsroller och varit FoU-ansvarig. För strax över 20 år sedan disputerade hon i geriatrik vid Uppsala universitet, och var under många år knuten till avdelningen för geriatrik vid Akademiska sjukhuset. Hon är docent i sjukgymnastik vid Uppsala universitet och professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Dalarna, där hon bland annat forskar om demens och kognitiv svikt.

Anna Cristina har sedan flera år tillbaka ett pågående samarbete med vår forskargrupp och är biträdande handledare för doktoranderna Oscar Blomberg och Frida Svedin. Hon ser fram emot att få mer tid för forskning inom Involvera-projektet, som leds av biträdande universitetslektor Joanne Woodford.

– Jag är jätteglad för det här samarbetet. Det känns som att min yrkesbakgrund går hand i hand med Involvera-projektet och jag ser verkligen fram emot att få bidra med min kunskap och kompetens, säger Anna Cristina.

Odlingsintresserad ’kulturtant’
På sin fritid har Anna Cristina kultur som ett stort intresse.

– Jag är en riktig kulturtant, säger Anna Cristina med ett leende. Jag gillar alla typer av kultur, så länge det är av hög kvalitet.

Även odling är ett kärt intresse.

– Jag har en stor balkongyta och en kolonistuga där jag odlar nästan allt, förutom potatis. På balkongen har jag flera krukor som jag odlar mängder av tomater i. Ett av mina knep är att jag använder ett halvautomatiskt droppbevattningssystem som bara behöver fyllas på en gång i veckan mitt i sommaren.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24