Nya filmer om överföringen från barn- till vuxensjukvård för unga personer med långvariga tillstånd

2024-02-20

I forskningsprojektet Stepstones har ett program som förbättrar överföringen från barn- till vuxensjukvården för unga personer med långvariga tillstånd tagits fram. I samband med att överföringsprogrammet nu införs inom delar av sjukvården, publiceras ett antal filmer om programmet.

Postdoktor Markus Saarijärvi
Postdoktor Markus Saarijärvi. 

Stepstones-Implement
Forskningsprojektet Stepstones-Implement drivs av U-CAREs postdoktor Markus Saarijärvi, i samarbete med en forskargrupp vid Göteborgs universitet samt sex universitetssjukhus. Projektet syftar till att förbättra övergången från barn- till vuxensjukvård för ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd.

Nya filmer
Nu släpps ett antal filmer om överföringsprogrammet som har utvecklats och utvärderats inom Stepstones-projektet. Filmerna beskriver de centrala delarna av överföringsprogrammet, som tagits fram i samarbete med ungdomar, föräldrar, unga vuxna, patientorganisationer och vårdpersonal.

– Just nu implementeras programmet inom delar av sjukvården, berättar Markus Saarijärvi. Tillsammans med en PR-byrå kommer vi att ta fram marknadsföringsmaterial för att sprida information om programmet till patienter, närstående, sjukvårdspersonal och allmänheten i stort. Detta är en av flera viktiga strategier för att främja en mer jämlik och hållbar överföringsvård i Sverige.

Se filmerna här.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24