Studie publicerad: Interventioner till stöd för kvinnor drabbade av väpnade konflikter

2024-02-12

En nyligen publicerad litteraturgenomgång publicerad i Archives of Public Health undersökte insatser som främjar hälsa och välbefinnande hos kvinnor som drabbats av väpnade konflikter och tvingats fly. Trots lovande resultat inom psykisk hälsa visar studien på en brist på riktade interventioner och inget tydligt fokus avseende utfallsmått kunde identifieras.

En kvinna med fyra barn vid ett flyktingläger

Hälsorelaterade risker
Kvinnor som drabbas av väpnade konflikter och/eller tvingas på flykt utsätts för flera hälsorelaterade risker, inklusive psykisk ohälsa och könsrelaterat våld. Att ta itu med dessa frågor kräver förståelse för behoven hos dessa kvinnor och deras erfarenheter, samt ansträngningar för att tillhandahålla riktade interventioner.

Olika interventionsstrategier
I litteraturgenomgången analyserades 13 studier från över 16 000 poster som identifierats genom systematiska sökningar i fem databaser. Litteraturgenomgången belyser olika interventionsstrategier, inklusive utvecklande av färdigheter och egenmaktstekniker. Tretton tekniker som används inom olika interventioner identifierades, tillsammans med fem kategorier av komponenter som används inom dessa interventioner. Bland dessa kategorier framträdde färdighetsutveckling som den vanligaste.

Behov av ytterligare forskning
Även om ett begränsat antal studier visar positiva resultat för kvinnors psykiska hälsa, drar forskarna slutsatsen att det finns ett behov av ytterligare empirisk forskning om interventioner som tillgodoser kvinnornas behov.

Läs hela artikeln ’Support interventions to promote health and wellbeing among women with health-related consequences following traumatic experiences linked to armed conflicts and forced migration: a scoping review’. Den är skriven av Linda Jolof, Patricia Rocca och Tommy Carlsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24