Studie publicerad: Mental hälsa hos flyktingar – perspektiv från hälso- och sjukvårdspersonal

2024-02-08

I en artikel som nyligen publicerades i Culture, Health & Society presenterar forskare resultat från en studie som utforskar hälso- och sjukvårdpersonals beskrivningar och tolkningar av mental hälsa hos flyktingar med normöverskridande sexuella läggningar, könsidentiteter och könsuttryck (HBTQ+). Flera utmaningar identifierades, inklusive stressande omständigheter under asylprocessen.

Illustration av siluetter i olika färger

Mental hälsa hos flyktingar
Att fly till ett annat land innebär betydande utmaningar för individer med normöverskridande sexuella läggningar, könsidentiteter och könsuttryck, inklusive psykisk ohälsa. Personerna utsätts för förföljelse och förtryck, och upplever allvarliga hälsorelaterade konsekvenser som PTSD och depression. Syftet med denna studie var att utforska hur hälso- och sjukvårdpersonal beskriver och tolkar mental hälsa inom denna grupp flyktingar.

Fokusgrupper och intervjuer
Hälso- och sjukvårdspersonal som representerade sju yrken deltog i fokusgrupper och individuella intervjuer. Forskarna analyserade data genom systematisk textkondensering, i samarbete med kliniskt verksamma och migranter med erfarenhet av att anlända till Sverige som flykting.

Psykisk ohälsa
Studien fann att flyktingar upplever betydande psykisk ohälsa på grund av en krävande migrationsprocess och utmaningar efter att de anlänt i värdlandet. Känslor av ensamhet och skam lyftes som centrala problem. Författarna föreslår att de olika utmaningarna som flyktingarna möter bör beaktas vid framtagande av riktade interventioner, såsom kamratstödsprogram.

Läs artikeln ‘Mental health and societal challenges among forced migrants of diverse sexual orientations, gender identities and gender expressions: health professionals’ descriptions and interpretations’. Den är skriven av Maria Gottvall, Rogers Kissiti, Ronah Ainembabazi, Hannah Bergman, Anna Eldebo, Rummage Isaac, Sumera Yasin, Maria Jirwe och Tommy Carlsson.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24