Studieprotokoll publicerat: Psykologiskt stöd för personer med demens eller lindrig kognitiv funktionsnedsättning

2024-01-22

I en artikel som nyligen publicerats i BMJ Open, beskriver författarna en systematisk översikt som kommer att undersöka psykologiskt stöd för personer med demens eller mild kognitiv funktionsnedsättning.

Två personer promenerar i en park
Foto: Mikael Wallerstedt

Bakgrund
Psykologiska besvär såsom ångest och depression upplevs ofta av personer som lever med demenssjukdom och lindrig kognitiv funktionsnedsättning, liksom deras närstående. Trots detta är tillgången till psykologiskt stöd låg.

Systematisk litteraturöversikt
I det publicerade studieprotokollet beskriver forskarna hur de kommer att genomföra en systematisk litteraturöversikt av typen ’mixed-methods’, och vad de kommer att undersöka. Forskarna kommer att undersöka hur effektiva psykologiska interventioner är för att förbättra den mentala hälsan och det psykologiska välbefinnandet hos personer som lever med demens eller lindrig kognitiv funktionsnedsättning, och deras närstående. De kommer också att undersöka vilka faktorer som kan vara förknippade med acceptansen och användningen av psykologiska interventioner från huvudintressenters perspektiv. Huvudintressenter kan till exempel vara personer som lever med demens eller lindrig kognitiv funktionsnedsättning, deras närstående och vårdpersonal. Slutligen kommer författarna att undersöka hur väl dessa interventioner beskrivs och rapporteras i den vetenskapliga litteraturen.

Vidareutveckling av psykologisk intervention
Den systematiska översikten kommer att användas för att ligga till grund för vidareutveckling av en psykologisk intervention inriktad på depression och psykologiskt välbefinnande hos personer som lever med demens i Sverige. Till exempel genom att identifiera viktiga faktorer som är förknippade med acceptans för och användning av en intervention.

Doktoranden Frida Svedin är huvudförfattare till artikeln och biträdande universitetslektor Joanne Woodford är ansvarig forskare för projektet som finansieras av Vetenskapsrådet.

Läs artikeln ‘Effectiveness, acceptability, and completeness and quality of intervention reporting of psychological interventions for people with dementia or mild cognitive impairment: protocol for a mixed-methods systematic review’. Den är skriven av Frida Svedin, Oscar Blomberg, Anders Brantnell, Paul Farrand, Louise von Essen, Anna Cristina Åberg och Joanne Woodford.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24