Studie publicerad: Faktorer som påverkar implementeringen av ett psykologiskt stöd för personer med demens och depression

2023-12-14

I en nyligen publicerad artikel i BMC Geriatrics presenterar författarna resultat från projektet INVOLVERA, där forskarna har identifierat underlättande och försvårande faktorer för en intervention för personer med demens och depression. Identifierade hinder för implementering inkluderade brist på arbetskraft medan faktorer som kan underlätta involverade interventionens potential att minska en behandlingsklyfta i Sverige.

Äldre som stirrar ut i fjärran

Beteendeaktivering för personer med demens
Många personer som lever med demens upplever lågt humör eller depression. Trots detta är tillgången till evidensbaserat psykologiskt stöd för personer med demens och depression låg. En potentiell lösning för att öka tillgången är genom att tillhandahålla lågintensiv kognitiv beteendeterapi, där ett exempel är beteendeaktivering. INVOLVERA syftar till att utveckla, anpassa och testa en intervention för beteendeaktivering för personer med demens och depression för att förbättra deras humör och öka välbefinnande och livskvalitet.

Perspektiv från sjukvårdspersonal och samhällsaktörer
Den här studien hade specifikt som mål att identifiera potentiella hinder och faktorer som kan underlätta framtida implementering av interventionen i praktiken sett från hälso- och sjukvårdspersonal och samhällsaktörers perspektiv. Identifierade hinder för implementering inkluderade: (1) brist på lämplig arbetskraft för att ge vägledning; (2) brist på tid och ekonomiska resurser; och (3) personer med demens som erkänner sin demensdiagnos och/eller behovet av stöd. Identifierade faktorer som kan underlätta implementering inkluderade: (1) interventionen har potential att minska en stor behandlingsklyfta inom psykologisk behandling i Sverige; (2) mål och potentiella fördelar förstås av de flesta aktörer; och (3) vissa hälso- och sjukvårdspersonal erkände sin potentiella roll i att tillhandahålla vägledning för interventionen.

Kan underlätta framgångsrik implementering
Resultaten kommer att hjälpa forskarna att ytterligare anpassa interventionen för att öka chansen för framgångsrik implementering inom svensk sjukvård. Doktorand Frida Svedin är huvudförfattare till artikeln och biträdande universitetslektor Joanne Woodford är huvudansvarig för projektet, som finansierades av Vetenskapsrådet.

Läs artikeln ‘Healthcare and community stakeholders’ perceptions of barriers and facilitators to implementing a behavioral activation intervention for people with dementia and depression: a qualitative study using Normalization Process Theory’. Den är skriven av Frida Svedin, Oscar Blomberg, Anders Brantnell, Paul Farrand, Anna Cristina Åberg och Joanne Woodford.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24